slider slider slider

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

CÔNG TY ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG LIÊN THÀNH

GIỚI THIỆU

 Công ty Liên Thành ???c thành l?p b?i ??i ng? K? s? tr?c ??a lành ngh? giàu kinh nghi?m k?t h?p v?i ??i ng? ki?n trúc s? tr? n?ng ??ng, sáng t?o, nhi?t huy?t g?m các KTS, k? s?, c?ng tác viên ?ã t?ng làm vi?c trong các công ty ki?n trúc Vi?t Nam, công ty liên doanh, công ty xây d?ng... Chúng tôi quan ni?m r?ng, m?i công trình c?a khách hàng là tâm huy?t, công s?c, k? v?ng c?a c? ??i h?, gia ?ình h?. Vì v?y ho?t ??ng c?a chúng tôi là: M?i khách hàng xem thêm

CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Sản xuất cọc BTCT 250x250mm – mác 250

Cọc được đội ngũ công nhân với tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm sản xuất theo đúng chủng loại, đúng bản vẽ thiết kế của CÔNG TY ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG LIÊN THÀNH
xem thêm

Sản xuất cọc BTCT 250x250mm – mác 300

Cọc được đội ngũ công nhân với tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm sản xuất theo đúng chủng loại, đúng bản vẽ thiết kế của CÔNG TY ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG LIÊN THÀNH
xem thêm

Sản xuất cọc bê tông

Cọc được đội ngũ công nhân với tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm sản xuất theo đúng chủng loại, đúng bản vẽ thiết kế của CÔNG TY ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG LIÊN THÀNH
xem thêm

DỊCH VỤ

dịch vụ nhà đất

Công ty Liên Thành có đội ngũ tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất chuyên Ngiệp về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy tờ liên quan đến lĩnh vực nhà - đất, Dịch vụ xin cấp giấy CNQSHN Ở & QSDĐ Ở , Đất Nông nghiệp, Xin Phép x
xem thêm

XIN PHÉP XÂY DỰNG - HOÀN CÔNG

Công ty Liên Thành có đội ngũ tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất chuyên Ngiệp về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy tờ liên quan đến lĩnh vực nhà - đất, Dịch vụ xin cấp giấy CNQSHN Ở & QSDĐ Ở , Đất Nông nghiệp....
xem thêm

ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH

Công ty LIÊN THÀNH nhận cung cấp dịch vụ xin Giấy phép hoàn công công trình xây dựng cho khách hàng với thủ tục nhanh chóng chuyên nghiệp nhất.
xem thêm

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Công ty Liên Thành có đội ngũ tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà - đất chuyên Ngiệp về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy tờ liên quan đến lĩnh vực nhà - đất, Dịch vụ xin cấp giấy CNQSHN Ở & QSDĐ Ở , Đất Nông nghiệp....
xem thêm